100 Arabic basic words (with audio)

Preview

See random 50 deck entries to get an idea whats inside.

Number Front Back Audio
1

leg
ساق

sāq
2

beef
لَحْم بَقَرِي

laḥm baqarī
3

teacher
أستاذة

ʾustāḏah
4

bad
سييء

sayyiʾ
5

finger
إصبع

ʾiṣbaʿ
6

can
إستطاع

ʾistaṭāʿa
7 قام

qāma


do
8 ثمانية

ṯamāniyah

(This deck was prepared by 101languages.net :)


eight
9 ضابط شرطة

ẓābiṭ šurṭa:


police officer
10 تقويم

taqwīm


calendar
11 خنزير

ḫinzīr


pork
12 مساء الخير

masaāʾu al-ḫaīr


Good evening.
13 واحد

wāḥid


one
14

Good afternoon.
مساء الخير

masaāʾu al-ḫaīr
15

No.
لا

16 بجوار

biǧiwār


near
17

Thank you!
شكرا

šukran
18

see
رأى

raʾā
19

water
ماء

māʾ
20

May
مايو

māyū
21

difficult
صعب

ṣaʿb
22 جيد

ǧayyid


good
23 أبريل

ʾibrīl


April
24

tea
شايْ

šāy
25 تصبح على خير

tuṣbiḥ ʿlā ḫayr


Good night.
26 مندوب مبيعات

mandūb mabīʿāt


salesman
27

cook
طاهى

ṭāHī
28

beautiful
جميل

ǧamīl
29 مساء الخير

masaāʾu al-ḫaīr


Good afternoon.
30 طاهى

ṭāHī


cook
31

Monday
الإثنين

ʾal-ʾiṯnain
32

arm
ذراع

ḏirāʿ
33 إستخدم

ʾistaḫdama


use
34 خَرُوْف

ḫarūf


lamb
35

chest
صدر

ṣadr
36 ذهب

ḏaHaba


go
37 الأحد

al-ʾaḥad


Sunday
38
39 شكرا

šukran


Thank you!
40 ذراع

ḏirāʿ


arm
41 معدة

maʿidah


stomach
42 خمسة

ḫamsah


five
43 قهوة

qahwah


coffee
44 ثانية

ṯāniyah


second
45

Goodbye.
مع السلامة

mʿ al-slāmh
46

make
قام

qāma
47

o'clock
الساعة

assāʿah
48 أنا ... (الإسم)

ʾnā ... ( ʾlʾism )


I'm...(name).
49 أغسطس

ʾuġusṭus


August
50 ساق

sāq


leg
AVOKADO
Register