100 Arabic basic words (with audio)

Preview

See random 50 deck entries to get an idea whats inside.

Number Front Back Audio
1

doctor
طبيب

ṭabīb
2 صغير

ṣaġīr


small
3 أستاذة

ʾustāḏah


teacher
4 سبعة

sabʿah


seven
5 شكرا

šukran


Thank you!
6 دَجَاج

daǧāǧ


chicken
7

use
إستخدم

ʾistaḫdama
8 ثلاثة

ṯalāṯah


three
9

eight
ثمانية

ṯamāniyah
10 دقيقة

daqīqa:


minute
11

Thank you!
شكرا

šukran
12

ten
عشرة

ʿašrah
13 ضابط شرطة

ẓābiṭ šurṭa:


police officer
14

one
واحد

wāḥid
15

October
أكتوبر

ʾuktūbar
16 بجوار

biǧiwār


near
17

year
سنة

sana:
18 جيد

ǧayyid


good
19 شايْ

šāy


tea
20 غداً

ġadan


tomorrow
21

Friday

(This material is courtesy of arabicpod101.com)
الجمعة

ʾaǧ-ǧumʿah
22 طاهى

ṭāHī


cook
23 موظف

muwaẓẓaf


employee
24 تقويم

taqwīm


calendar
25 كيف حالك ؟

kayfa ḥāluk ?


How are you?
26

tomorrow
غداً

ġadan
27 ماء

māʾ


water
28

lamb
خَرُوْف

ḫarūf
29

December
ديسمبر

dīsambir
30

minute
دقيقة

daqīqa:
31 مبرمج

mubarmiǧ


programmer
32

leg
ساق

sāq
33

Goodbye.
مع السلامة

mʿ al-slāmh
34 اليوم

Al-Yawm


today
35

laugh
يضحك

yaḍaḥik
36 الإثنين

ʾal-ʾiṯnain


Monday
37 سنة

sana:


year
38 الساعة

assāʿah


o'clock
39

see
رأى

raʾā
40 مايو

māyū


May
41

wine
نبيذ

nabīḏ
42 يضحك

yaḍaḥik


laugh
43

finger
إصبع

ʾiṣbaʿ
44 الجسد

aǧ-ǧasad


body
45 تصبح على خير

tuṣbiḥ ʿlā ḫayr


Good night.
46 قهوة

qahwah


coffee
47 عشرة

ʿašrah


ten
48 الأحد

al-ʾaḥad


Sunday
49

Delicious!
لذيذة

Lazizah
50 يونيو

yūnyū


June
AVOKADO
Register